poniedziałek, 20 lutego 2012

Wgląd w inną rzeczywistość


  Dwukrotnie otworzyłam drzwi do innej rzeczywistości. 
Pierwszy raz - kilkanaście lat temu, kiedy weszłam do nowo otwartej wtedy Galerie d'Art Naif  pana Leszka Macaka i zobaczyłam kapliczkę ludowego rzeźbiarza Juliana Stręka.
Drugi raz, kilka lat później, gdy za progiem domu kolekcjonera ujrzałam wiszące nad drzwiami kapliczki Józefa Soboty.


źródło: "Gościniec sztuki" Nr 1/16